Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 01.04.2020 klo 16:45 - 18:42 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
43   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
44   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
45   Esityslistan hyväksyminen
46 Ilmoitusasiat
47   Viranhaltijapäätösten tiedoksi merkitseminen
48   Ajankohtaiset asiat
49 Oikaisuvaatimus saunan rakennuslupapäätöksestä 2018-1019 kiinteistölle 445-639-2-10 Kaitissa Korppoossa
50 Oikaisuvaatimus luiskaa ja laituria koskevasta toimenpidelupapäätöksestä 2018-1054 tilalle 445-639-2-10 Kaitissa Korppoossa
51 Teleyritys Paraisten Puhelin Oy, 445-423-1-23, rakennusvalvontaviranomaisen lupa 2019-1200, yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen, televerkon laitteisto
52 Teleyritys Paraisten Puhelin Oy, 445-514-2-1, rakennusvalvontaviranomaisen lupa 2019-1201, yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen, televerkon laitteisto
53 Rakennusjärjestyksen luvun 7 muutos koskien aurinkopaneeleita ja maalämpöjärjestelmiä
54 Asemakaavan muuttaminen osalle Skräbbölentien katualuetta, korttelille 41 sekä vesialueen osalle Skräbbölen kaupunginosassa sekä asemakaavan laatiminen kaavoittamattomalle tiepenkereen osalle; Lillholmenin sillan uusiminen
55 Paraisten Bläsnäsin (14) kaupunginosan korttelin 4 asemakaavamuutos
56 Asemakaavan laatiminen Valoniemen (35) kaupunginosan luoteisosaan
57 Rakennuskiellon asettaminen alueelle, jolle laaditaan asemakaava, Valoniemi
58 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle, valitus autokatoksen rakentamista koskevaan poikkeamispäätökseen
59 Lausunto maanomistajalle ranta-asemakaavahankkeesta Nauvossa, Sivarholm ja Norrholmen
60 Oikaisuvaatimus kaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksestä 2.3.2020 nro 7, Houtskarin entisen kirjaston myynnin täytäntöönpano
61   Teollisuustontin vuokraaminen Paraisten Finbynlaaksosta
62 Anomus alueen vuokraamisesta laituria varten Nauvon Eteläsatamassa
63 Anomus alueen vuokraamisesta vuosipaikkojen vuokraamiseen tarkoitettua laituria varten Nauvon Eteläsatamassa
64 Paraisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma
65 Vastine vesilain mukaisen lupa-asian johdosta jätetystä valituksesta
66 Lausunto kestävään kehitykseen liittyvästä yhteistyöstä Varsinais-Suomessa ja Ohjelma 2030 -luonnoksesta

Osallistuja Tehtävä
Kurt Ekström
Fredrika Sihvonen
Olof Elenius
Anna Gråhn
Linda Lindberg
Egon Nordström
Sanna Autio
Tom Lindholm
Erica Helin
Petri Abrahamsson
Kurt Lundqvist
Sanna Simonen
Joakim Nyström
Monica Avellan
Heidi Saaristo-Levin
Daniel Backman
Carl-Sture Österman
Katarina Östman
Jörgen Svahnström