Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Pöytäkirja 09.03.2020 klo 17:00 - 19:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
9   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
10   Val av protokolljusterare
11   Godkännande av föredragningslistan
12 Bokslut 2019
13   Balanseringsprogram för åren 2020-2022
14 Investeringsprojekt: Skola och daghem i Houtskär
15   Rektorsuppgiften i Sarlinska skolan, Kyrkbackens skola och Skärgårdshavets skola lå 2019-2020
16 Understöd för eftermiddagsverksamheten läsåret 2020-2021
17   Kursavgifterna vid medborgarinstitutet
18   Anmälningsärenden
19   Aktuella frågor

Osallistuja Tehtävä
Schwartz Rolf ordförande
Eklund-Pelto Marika ledamot
Fellman Jacob ledamot
Biström-Kajakoski Mikaela ledamot
Forssell Mia ledamot
Nyman Nina-Maria ledamot
Järnström Stefan ledamot
Nyberg Widar sst:s representant
Björk Maj bildningsnämndens ordf.
Lundberg Ulrika föredragande/sekreterare
Hindersson Cecilia sakkunnig, rektor

Nähtävilläolo  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Alkaen 19.03.2020