Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 13.02.2020 klo 16:30 - / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
1   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
3   Esityslistan hyväksyminen
4   Salainen asia / Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen nro 137/19.12.2019 koskien henkilöstön siirtämistä (salainen: JulkL § 24.32)
5   Salainen asia / Oikaisuvaatimus / omaishoidon sijaishoito (salainen: ShAkL § 14)
6   Lähihoitajan työsuhteen muuttaminen sairaanhoitajan työsuhteeksi Sateenkaaressa, Korppoossa
7   Vanhustenhuollon turvapalvelun maksujen vahvistaminen
8 Vanhustenhuollon kriteerien ja maksujen päivittäminen
9   Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2020
10   Toimintaohjeet vammaisuuden perusteella järjestettävästä sopeutumisvalmennuksesta
11 Terveyskeskuspalvelujen vuoden 2020 myyntihinnaston hyväksyminen
12 Kiireellisen hoidon korvaukset vuonna 2020
13   Sosiaali- ja terveyslautakunnan henkilöstöasioita pohtivan työryhmän jatkotoimenpiteiden raportti
14   Oleskeluvan saaneiden pakolaisten vastaanottaminen
15   Keskustelua vuosien 2020-2023 toimenpideohjelmasta
16 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2020 käyttösuunnitelma
17   Muistikoordinaattorin valinta
18   Vanhustyön ohjaajan valinta Nauvon Grannasiin
19   Viranhaltijapäätösten ja pöytäkirjanotteiden tiedoksi merkitseminen
20   Ilmoitusasiat
21   Ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Fredriksson Merja puheenjohtaja
Karlsson Kaj-Johan jäsen
Tengström Johanna jäsen
Granqvist Conny jäsen
Sihvonen Fredrika jäsen
Wallin Mika varapuheenjohtaja
Niemi Tapani jäsen
Luoma Mikaela jäsen
Kurvinen Kyösti jäsen
Järvinen Hanna jäsen
Koskinen Regina kaup.hall. edustaja
Lindström Miia vt. sosiaali- ja terveysjohtaja
Bergman-Kärpijoki Camilla vanhustyön johtaja
Salmivirta Sami sosiaalisihteeri
Ulriksson Heidi sosiaalisihteeri/sosiaalityö
Wilson Kenneth ylilääkäri
Sundqvist Janette vt. hoitotyönjohtaja
Kavander Tanja toimistosihteeri

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  
Alkaen 20.02.2020