Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Pöytäkirja 20.01.2020 klo 17:00 - 18:10 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Val av protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4   Investeringsprojekt: Skola, Houtskär
5 Dispositionsplan 2020
6   Förskoleplatser 2020-2021
7   Anmälningsärenden
8   Aktuella frågor

Osallistuja Tehtävä
Schwartz Rolf ordförande
Eklund-Pelto Marika ledamot
Fellman Jacob ledamot
Biström-Kajakoski Mikaela ledamot
Forssell Mia ledamot
Nyman Nina-Maria ledamot
Karlsson Jani ledamot
Järnström Stefan ledamot
Björk Maj bildningsnämndens ordf.
Lundberg Ulrika föredragande/sekreterare

Nähtävilläolo  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Alkaen 30.01.2020 00:00