Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 12.12.2019 klo 17:00 - 19:35 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
110   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
111   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
112   Esityslistan hyväksyminen
113 Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2020
114 Avustusanomus vuodeksi 2020 / Avustajakeskus
115   Toimintaohjeet vammaisuuden perusteella järjestettävästä sopeutumisvalmennuksesta
116   Toimintaohje vammaisuuden perusteella myönnettävästä autoavustuksesta
117   Toimintaohje vammaisten henkilöiden sosiaalihuoltolain mukaisesta työtoiminnasta
118   Toimintaohje vammaisuuden perusteella järjestettävästä tukihenkilötoiminnasta
119 Ehkäisevää toimeentulotukea ja täydentävää toimeentulotukea koskevien ohjeiden vahvistaminen vuodeksi 2020
120 Perheyksiköstä myönnettävän taloudellisen tuen ohjeiden vahvistaminen vuodeksi 2020
121 Terveydenhuollon asiakasmaksut vuodelle 2020
122   Saariston neuvolatoiminnan ja kouluterveydenhuollon uudelleenjärjestämistä koskeva pilottihanke
123   Avopalvelujen myöntäminen rintamaveteraaneille vuonna 2020
124   Sotainvalideille myönnettävät etuudet
125   Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki
126 Sopimus turvapuhelimista ja muista vanhustenhuollon teknologiapalveluista
127   Nuorisopaja Aktivan ohjausryhmän kokoonpano
128   Vanhustyön ohjaajan valinta
129   Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 kokousaikataulu
130   Viranhaltijapäätösten ja pöytäkirjanotteiden tiedoksi merkitseminen
131   Ilmoitusasiat
132   Ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Fredriksson Merja puheenjohtaja
Karlsson Kaj-Johan jäsen
Tengström Johanna jäsen
Granqvist Conny jäsen
Sihvonen Fredrika jäsen
Wallin Mika varapuheenjohtaja
Niemi Tapani jäsen
Kurvinen Kyösti jäsen
Järvinen Hanna jäsen
Koskinen Regina kaup.hall. edustaja
Johansson Tiina varajäsen
Lindström Miia vt. sosiaali- ja terveysjohtaja
Salmivirta Sami sosiaalisihteeri
Ulriksson Heidi sosiaalisihteeri/sosiaalityö
Wilson Kenneth ylilääkäri
Sundqvist Janette vt. hoitotyönjohtaja
Kavander Tanja toimistosihteeri

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  
Alkaen 19.12.2019