Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 10.12.2019 klo 13:00 - 19:15 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
102   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
103   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
104   Yleinen informaatio
105 Hulevesijärjestelmän vaikutusalueen hyväksyminen
106 Vuoden 2019 hulevesimaksujen sekä hulevesiperiaatteiden vahvistaminen
107 Teknisen yksikön taksat 2020
108 Vesihuoltolaitoksen taksat 2020
109 Ympäristöosaston taksojen ja maksujen tarkistaminen
110   Sosiaalipalveluyksikön ja perheyksikön sosiaalisihteerien tehtävänimikkeiden muutos
111 Helena Särkijärven ym. aloite Paraisten kaupungin lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden määrän nostamiseksi nykysuositusten mukaiseksi
112 Ranta-asemakaava osille tilasta Svens Norrstrand 3:60 Wattkastissa Korppoossa
113 LM-Instruments Oy:n kanssa solmittavan maankäyttösopimuksen hyväksyminen
114 LM-Instruments Oy:lle myytävästä tontin osasta (KTY-11) solmittavan esisopimuksen hyväksyminen
115 Houtsalassa sijaitsevan alueen vuokralle antaminen pienvenesatamaa varten
116 Hakemus luonnonsuojelualueen perustamisesta Suurteollisuuden (28) kaupunginosan kortteliin 1
117 Uudenkaupungin kaupungin liittyminen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osakkaaksi, järjestelyn edellyttämistä toimenpiteistä päättäminen
118   Vapautuksen myöntäminen Laura Willströmille kunnallisesta luottamustoimesta
119   Uuden jäsenen valitseminen sivistyslautakunnan suomenkieliseen jaostoon
120 Talousarviomuutos, sivistysosaston vuoden 2019 talousarvio
121 Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelma
122   Ilmoitusasiat
123   Lotta Laaksosen ym. aloite kaupunginvaltuuston kokousten striimaamisesta nettiin
124   Christer Friisin ym. aloite valtionperintöjä koskevasta lisäyksestä kaupungin hallintosääntöön
125   SDP:n valtuustoryhmän aloite tonttialesta talousarviovuosina 2020-2021 Paraisille suuntautuvan muuton lisäämiseksi
126   Helena Särkijärven ym. aloite sosiaalisen taidehankkeen käynnistämiseksi Paraisilla
127   Muut myöhemmin kuulutetut tai kiireellisiksi katsotut asiat
128 Kyselytunti

Osallistuja Tehtävä
Abrahamsson Petri
Agge Matti
Autio Sanna
Björk Maj
Björkroth Tomas
Ekström Kurt
Elenius Olof
Fredriksson Merja
Friis Christer
Holmberg Mikael
Jansén Tomas
Karikko Tapio
Karlsson Kaj-Johan
Koskinen Regina
Kurvinen Kyösti
Laaksonen Lotta
Lehtinen Harri
Lindell-Luukkonen Maria
Lindholm Tom
Lindstedt Kim
Lundqvist Kurt
Nordström Egon
Nyberg Widar
Orell Markku
Pahlman Folke
Rinne Tarja
Rönnholm Mona
Schwartz Rolf
Särkijärvi Helena
Söderlund Nina
Tengström Johanna
Wallin Mika
Wickström Laura
Åberg Staffan
Jensén Matias vt. tekninen päällikkö
Eklund Tomas elinkeinopäällikkö
Lindroos Peter henkilöstöpäällikkö
Lindström Miia vt. sosiaali- ja terveysjohtaja
Lundberg Ulrika opetuspäällikkö
Palmroos Petra talouspäällikkö
Pihl Seppo kiinteistöpäällikkö
Österman Carl-Sture ympäristönsuojelupäällikkö
Nygrén Patrik kaupunginjohtaja
Avellan Monica kaupunginlakimies
Hotanen Pia varhaiskasvatuspäällikkö
Itänen Anne-Maarit tiedotuspäällikkö
Sulonen Katriina opetuspäällikkö
Wilson Kenneth vt. ylilääkäri

Nähtävilläolo  
Valtuuston pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  
Alkaen 17.12.2019