Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Pöytäkirja 18.11.2019 klo 17:00 - 19:15 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
99   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
100   Val av protokolljusterare
101   Godkännande av föredragningslistan
102   Investeringsprojekt: Skolcentret
103   Investeringsprojekt: Skola, Houtskär
104 Läsårsplaner för förskolorna läsåret 2019-2020
105 Skrivelse angående spanska som tillvalsspråk i Sarlinska skolan
106 Komplettering av läroplan för A1 språket finska i åk 1-2
107   Utvärdering av lärresultatet i modersmål i åk 9
108   Fullmakt för deltagande i Bildningsalliansen r.f. årsmöte
109   Anmälningsärenden
110   Aktuella frågor

Osallistuja Tehtävä
Schwartz Rolf ordförande
Björkroth Tomas viceordförande
Eklund-Pelto Marika ledamot
Fellman Jacob ledamot
Biström-Kajakoski Mikaela ledamot
Forssell Mia ledamot
Nyman Nina-Maria ledamot
Karlsson Jani ledamot
Järnström Stefan ledamot
Lundberg Ulrika föredragande/sekreterare
Lindholm Marielle ungd.fullm.repr.
Sulonen Katriina föredragande/sekreterare

Nähtävilläolo  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Alkaen 28.11.2019