Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Pöytäkirja 07.10.2019 klo 17:00 - 18:50 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
91   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
92   Val av protokolljusterare
93   Godkännande av föredragningslistan
94 Ekonomirapport 1-8/2019 för enheten svenskspråkig utbildning
95 Budget 2020 och ekonomiplan 2021-2022 för enheten svenskspråkig utbildning
96   Anmälningsärenden
97   Aktuella frågor
98 Läsårsplaner för förskolorna läsåret 2019-2020

Osallistuja Tehtävä
Björkroth Tomas viceordförande
Eklund-Pelto Marika ledamot
Fellman Jacob ledamot
Biström-Kajakoski Mikaela ledamot
Forssell Mia ledamot
Nyman Nina-Maria ledamot
Karlsson Jani ledamot
Järnström Stefan ledamot
Lundberg Ulrika föredragande/sekreterare

Nähtävilläolo  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Alkaen 17.10.2019