Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Pöytäkirja 23.09.2019 klo 16:30 - 18:45 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
82   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
83   Val av protokolljusterare
84   Godkännande av föredragningslistan
85   Presentation av Träsk skola
86   Träsk skolas verksamhetsutrymmen
87 Läsårsplaner för förskolorna läsåret 2019-2020
88   Budget 2020 och ekonomiplan 2021-2022 för enheten svenskspråkig utbildning
89   Anmälningsärenden
90   Aktuella frågor

Osallistuja Tehtävä
Schwartz Rolf ordförande
Björkroth Tomas viceordförande
Eklund-Pelto Marika ledamot
Fellman Jacob ledamot
Biström-Kajakoski Mikaela ledamot
Nyman Nina-Maria ledamot
Karlsson Jani ledamot
Järnström Stefan ledamot
Nyberg Widar sst:s representant
Lundberg Ulrika föredragande/sekreterare
Lehtonen Mona suppleant
Ohls Örjan sakkunnig, rektor
Brunnsberg Linda sakkunnig
Hottinen Susanna sakkunnig

Nähtävilläolo  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Alkaen 03.10.2019