Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.pargas.fi:80/fi_FI/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Pöytäkirja 26.08.2019 klo 17:00 - 18:50 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
69   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
70   Val av protokolljusterare
71   Godkännande av föredragningslistan
72   Presentation av Sunnanbergs skola
73   Revidering av bidraget för ordnande av eftermiddagsverksamhet, Väståbolands svenska församling
74 Skolornas utvärderingsberättelser 2018-2019
75 Läsårsplaner för skolorna inom den grundläggande utbildningen 2019-2020
76 Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2019-2020
77   Träsk skolas verksamhetsutrymmen läsåret 2019-2020
78   Utse vicerektor för Träsk skola
79 Plan för det förebyggande ANDTS-arbetet
80   Anmälningsärenden
81   Aktuella frågor

Osallistuja Tehtävä
Schwartz Rolf ordförande
Björkroth Tomas viceordförande
Eklund-Pelto Marika ledamot
Fellman Jacob ledamot
Biström-Kajakoski Mikaela ledamot
Forssell Mia ledamot
Nyman Nina-Maria ledamot
Järnström Stefan ledamot
Nyberg Widar sst:s representant
Björk Maj bildningsnämndens ordf.
Lundberg Ulrika föredragande/sekreterare
Blomqvist Bo sakkunnig, rektor

Nähtävilläolo  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Alkaen 05.09.2019