Diabetesrådgivning

DIABETESRÅDGIVNING

 

PARGAS

OBS! Nu ingång via huvudingången


Besöksadress: Pargas hälsostation, Vapparvägen 15, 21600 Pargas
Hälsostationen ligger ca 500 m norr om rondellen.
GPS-adress: 60°18.60’ N 22° 17.52’ E

Telefontid och tidsbokning:
kl. 12:00-13:00 vardagar eller via webben

Telefon:
040 4885 568 (hälsovårdare Carita Niemistö)
040 4885 506 (hälsovårdare Fredrika Gestranius)

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.


På diabetesmottagningarna vid Pargas hälsovårdscentral vårdas diabetiker med diabetes av typ 1 eller 2.
Kunderna kommer till mottagningen antingen på eget initiativ eller med remiss efter att ha fått diagnosen diabetes.
På diabetesskötarens mottagning följs diabetikernas hälsotillstånd upp vid regelbundna kontroller.
Därtill ger diabetesskötaren råd om kost till personer med förhöjda blodsockervärden.
Vården innefattar även råd om motion, mediciner och viktkontroll.

Fotvårdsbehovet avgörs genom riskbedömning av diabetesskötarna.

Av diabetesskötaren får diabetiker mätare för bestämning av blodsocker och diabetesskötaren visar också hur de används. Kunderna får kostnadsfritt till exempel följande vårdmaterial:

• mätare för bestämning av blodsocker
• pennkanyler och andra vårdartiklar
• teststickor för blodsockermätning
• tillbehör till insulinpumpar.

Diabetesrådgivningen tar emot besök endast efter tidsbokning.

Vårdmaterial kan beställas per telefon (tfn 040 4885 568 eller 040 4885 506 under telefontid), elektroniskt (inte via e-post) eller med en meddelandelapp (inlämnas i blå postlådan utanför diabetesrådgivningen).

Vårdmaterialet bör beställas gärna en vecka före avhämtning (Tillbehör till insulinpumpar ska beställas 2–3 veckor före avhämtning).Vårdmaterialet kan avhämtas, från skåpet i väntrummet, vardagar kl. 8-16 om inte annat överenskommits.
OBS !! Ytterdörren stängs vardagar kl. 16.00 och fredagar kl. 14.00.

 

NAGU

Diabetesrådgivning
Telefontid:
kl. 8.00–9.00 tis., ons. och fre.
tel.0400 117 152 ( hälsovårdare Tuula Pärssinen)

Vårdmaterialet beställs under telefontid och avhämtas enligt överenskommelse.

 

KORPO

Diabetesrådgivning
Telefontid:
kl. 8.00–9.00 vardagar (inte ons.)
tel. 040 488 5814 (sjukskötare Lena Palén)

Vårdmaterialet beställs under telefontid och avhämtas enligt överenskommelse.

 

HOUTSKÄR

Diabetesrådgivning
Telefontid:
kl. 8.00–9.00 vardagar (inte ons.)
tel. 040 488 5814 (sjukskötare Lena Palén)

Vårdmaterialet beställs under telefontid och avhämtas enligt överenskommelse.

 

INIÖ

Diabetesrådgivning
Telefontid:
kl. 9:00-10:00 vardagar
tel. 02 454 5200 (hälsovårdare Nina Grandell)

Vårdmaterialet beställs under telefontid och avhämtas enligt överenskommelse.