Coronavaccinationerna i Pargas

Coronavaccinationerna i Pargas

Uppdaterat 25.2.2021

Vaccinationerna med Pfizer BionTechs eller Modernas vaccin fortsätter så att vi under de närmaste två veckorna ringer upp över 80 åringar angående tidsbokning. Personer med kontakt till hemvården rings upp av hemvårdens personal. 

När dessa har fått en tid öppnas tidsbokning för 70-79 åringar. Om detta meddelas så fort vi vet.  

Vaccinationerna med AstraZenecas vaccin för personer i riskgrupp 1  fortsätter för åldersgruppen 60 -69 år i Pargas. 
THL: vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom

Observera att under 70 åringars och över 70 åringars vaccinationer går parallellt eftersom olika vaccin används. Vi sätter ut lediga tider vartefter vi får vaccindoser.

Vaccinet erbjuds först till personer med större risk att insjukna i en allvarlig form av coronavirussjukdomen.  Åldern är den viktigaste riskfaktorn när det gäller allvarlig coronavirussjukdom, därför vaccineras de äldsta först. 

Eftersom vaccindoserna ännu är små spjälker vi upp åldersklasserna. Lediga tider sätts ut efter hand som vaccin anländer. 

Tidsbeställning

  • Tidsbeställningnumret 02 454 5200 (vardagar kl. 13 – 15)
    (OBS! För personer i riskgrupp 1 i åldern 60-69 år)
     
  • Tidsbokning kan också göras via e-tjänster
    (OBS! För personer i riskgrupp 1 i åldern 60-69 år)

Anteckna din riskgrupp i kommentarsfältet, riskgruppen kontrolleras ännu vid vaccinationstillfället. 

Vaccinet är frivilligt och gratis. Det består av två doser, den andra dosen tas efter 12 veckor. Vid första vaccinationstillfället ges tiden för dos nummer två. 

-    Kom frisk till din reserverade vaccinationstid
-    Använd ansiktsmask 
-    Desinficera händerna när du kommer och går
-    Håll 2 meters avstånd från andra personer
-    Ta med dig ditt FPA kort 
-    Klä dig så, att du enkelt får fram överarmen 
-    Bered dig att bli kvar 15 minuter för observation efter vaccineringen 

Liksom alla läkemedel kan även detta vaccin ha biverkningar. Största delen av symtomen är lindriga och kortvariga och förekommer endast hos en liten del av de vaccinerade. Man kan få allmänna symtom så som huvudvärk, led- och muskelsmärta, feber, frossa, trötthet eller illamående. Därtill kan lokala symtom vid stickstället förekomma så som värmekänsla, rodnad, svullnad, smärta, klåda eller hudutslag. 

Vaccinationsläget i hela landet och per sjukvårdsdistrikt (källa: THL)

Vaccinationsmottagningar

Vaccinationsmottagningen i Pargas finns vid f.d. psykiatriska enheten (bredvid hälsocentralen, Vapparvägen 15), skyltning finns. I Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges vaccinationerna på hälsostationen. 

Vaccinationsordning

Vi följer Institutet för hälsa och välfärds anvisningar när det gäller vaccinationsordningen för Pargasborna.

Information om vacciner

Social- och hälsovårdsministeriet: coronaviruset och vaccinutvecklingen

THL: information om vacciner och coronaviruset

Fimeas coronainfo (endast på finska)

Europeiska vaccinationsinformationsportalen