Cancerscreeningar

CANCERSCREENINGAR


Pargas hälsocentral ordnar gruppundersökningar enligt det riksomfattande screeningprogrammet.
De kvinnor som har rätt till screeningundersökningar får en personlig inbjudan att delta.


Screening för livmoderhalscancer, PAPA-prov.
För att upptäcka livmoderhalscancer i ett tidigt skede, kallar Pargas stad alla kvinnor i åldern 30-60 år,med fem års mellanrum till en gratis papa-screening.


Kallelserna kommer per post till de kvinnor som under året fyller 30, 35, 40, 45, 50, 55 och 60 år.


Provtagningen sker i Pargas laboratorium för dem som bor i stadsdelen Pargas.
Hälsostationerna i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö kallar sina kvinnor till provtagning till respektive hälsostation.


Screening för bröstcancer
Kvinnor i åldern 50-69 år kallas med två års mellanrum till screening för bröstcancer.
Mammografin görs på Terveystalo Turku Aninkainen (Aningaisgatan 13).
Om du har en spärrmarkering, ta kontakt med Terveystalo, tfn 045 7734 9976.