Om BioSydväst

BioSydväst

BioSydväst är en ambulerande biograf som visar aktuell biograffilm i alla kommundelar. Barnfilmer är prioriterade. Programmet publiceras bla i stadens informationstidning NYTT, Pargas Kungörelser och på Facebook. BioSydväst arrangerar även filmfestivaler och filmveckoslut

Filmerna visas (varannan vecka)

 • fredagar i Houtskär, Vesterlid kl. 18.00
 • söndagar i Pargas, PIUG kultursal kl. 15 (eller kl 13 och 15 om dubbad barnfilm).
 • måndagar i Pargas, PIUG kultursal kl. 19
 • onsdagar i Nagu, Framnäs kl. 18.30
 • torsdagar i Korpo, Kommunalgården kl. 18.30
 • fredagar i Iniö, Snäckan kl. 17.00 (ungefär en gång i månaden)

I undantagsfall kan visningsdagar och klockslag ändra.

Biljettpris: 8€ (endast kontant betalning) från 1.2.2020
Biljettförsäljningen inleds vid dörren 45 minuter innan visningen

Kommande filmer på Facebook | Pargas Kultur Parainen Kulttuuri
Kommande filmer på Facebook | Bio Sydväst Pargas Kultur Parainen Kulttuuri

@biosydväst #biosydväst


 

Kommande filmer

Kommande filmer

Bio Sydväst verksamhet startar under hösten då en anställd projektor skötare anställts.


 

Projektorskötare och teknikansvarig

Pargas stad (kulturenhet) anställer en projektorskötare för Bio Sydväst verksamheten samt teknikansvarig för kulturenhetens teknik i lokaler och vid evenemang.

I arbetsuppgifterna ingår att visa film i hela Pargas, upprätthålla bioutrustningen samt arbeta med kulturenhetens ljud och ljusteknikutrustning inför och vid evenemang. Arbetet innebär också dags, kvälls och veckoslutsarbete. För att utföra arbetet krävs körkort och bil.

Vid anställning ges skolning i samtliga arbetsuppgifter och i det tekniska kunnandet arbetet kräver. Det finns möjligheter att diskutera arbetsuppgifterna och -villkoren. Hör av dig.

Läs mer här och kontaktuppgifter hittas nere

Bio Sydväst - projektorskötare


VISNINGAR
Varannan vecka från månadsskiftet aug/sept till april/maj. Några mellandags + sommarvisningar. Totalt ca 100 visningar per år.

 • Fredagar i Houtskär
 • Söndagar och måndagar i Pargas
 • Onsdagar i Nagu
 • Torsdagar i Korpo
 • En gång per 4-6:e vecka Iniö på fredagar


ARBETSUPPGIFTERNA

 • Laddandet av filmer till Bio Sydvästs bägge projektorer i Kultursalen, Pargas.
 • Underhåll och tekniskt upprätthållande av projektorerna och tekniken med stöd från Kino Foto Oy.
 • Visningar + biljettförsäljning vid visningstillfällena.
 • Rapport på tittarsiffror.
 • Mindre marknadsföringsuppgifter så som affischering och spridning av flyers i skärgården.
 • Planering av arbetet tillsammans med övrig personal på Pargas Kultur.
 • Till arbetsuppgifterna kan vid intresse tillkomma planerandet av Bio Sydväst visningsrepertoar tillsammans med övrig personal på Pargas Kultur.

Arbetsuppgifter som görs av annan personal:

 • Bokningar och redovisning av filmer till filmbolagen – Filmcentrum
 • Planering, bokning och marknadsföring av filmer – Pargas Kultur


ARBETET KRÄVER

 • Egen paketbil eller bil som kan dra släpkärra (släpkärra med kåpa ingår i Bio utrustningen)
 • God fysik, flyttandet av den mobila bioutrustningen fysiskt krävande.
 • Kundservice vid visningstillfällena.
 • Intresse för film och teknik. Tekniken kring filmprojektorerna komplicerad men stöd och utbildning från Pargas Kultur och Kino Foto fås vid inledandet av arbetet.

UTRUSTNING

Kultursalen, Pargas. Fast utrustning med:

 • Barco projektor + server
 • dB Tec Line Array 5:1 ljudanläggning
 • Fast publikläktare
 • Servrar för laddning av filmer från filmdistributörerna

Mobil utrustning för skärgården
Utrustningen flyttas mellan visningsplatserna.

 • Barco projektor + server + projektorbord
 • Ljudanläggning
 • Sladdar och stativ
 • Släpkärra med kåpa för transport av bio anläggningen

ARVODEN

 • % anställning vid Pargas stad, kultur med helgersättningar (alternativt som köptjänst av Pargas stad, kultur)
 • Km ersättning

ALTERNATIVA UPPLÄGG
Arbetet kan även delas upp på flere personer så att:

 • Pargas visningarna och laddningen av filmer och teknisk service (till bägge projektorer) sköts av en person i Kultursalen.
 • Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö visningar sköts av annan person (tekniskt arbete och två visningsdagar mindre).

   

Teknikansvarig

Kulturenheten upprätthåller Kultursalen i PIUG. Utöver det har kulturenheten annan teknik som används i verksamheten i Kultursalen eller på andra platser eller vid andra arrangörers evenemang. Vid större evenemang hyrs även teknik in. Till arbetsuppgifterna hör:

ARBETSUPPGIFTERNA

 • Upprätthållandet, underhåll, service av samtlig teknik
 • Planerande av teknikbehov vid evenemang tillsammans med arrangörer och kulturenhetens kulturproducent
 • Förberedande inför evenemang i Kultursalen
 • Sporadiskt tekniker arbeten vid evenemang i Kultursalen
 • Förberedande av kulturenhetens evenemang på andra platser i Pargas
 • Bokning, utlånande och retur av teknik till övriga arrangörer 

ARBETET KRÄVER

 • Grundkunskap i ljud och ljusteknik eller ett genuint intresse för ljud och ljusteknik.

ARVODEN

 • % anställning vid Pargas stad, kultur med helgersättningar (alternativt som köptjänst av Pargas stad, kultur)
 • Km ersättning (från arbetsplatsen till evenemangplatserna)


Vid intresse och frågor samt mera information om anställningens omfång, längd och lönearvode kontakta undertecknade

Fia Isaksson (frågor gällande anställningens omfång, längd och lönearvode
Kulturchef
0505962601
ann-sofie.isaksson@pargas.fi  

Tom Grönroos (frågor gällande praktiskt kring arbetet och tekniken)
Kulturproducent
0404885746
tom.gronroos@pargas.fi