Att ansöka om stöd för närståendevård

Att ansöka om stöd för närståendevård

Ansökan om stöd för närståendevård görs skriftligt, ett läkarutlåtande behövs som bilaga. Ansökan skickas till:

Pargas socialcentral/ närståendevården
Strandvägen 28
21600 Pargas

Bedömning av funktionsförmåga, servicebehovet och mängden av andra nödvändiga tjänster bedöms av en yrkesperson inom social- och hälsovården under ett hembesök. Beslutet grundar sig alltid på en helhetsbedömning. Som stöd vid beslutsfattandet används individbaserad övervägning. Vid bedömning av vårdtyngd och funktionsförmåga hos personer över 65 år utnyttjas RAVA- mätaren.

Ett beslut, ett avtal och en vård- och serviceplan gällande stöd för närståendevård görs upp och skickas hem till närståendevårdaren och den vårdbehövande per post.

Bilaga:
Ansökan om stöd för närståendevård