Länkstig

Anvisningar för serviceproducenter

Anvisningar för serviceproducenter

I Pargas används ett elektroniskt system för servicesedlar och köpta tjänster (PSOP). Ansökan om att godkännas som serviceproducent görs endast elektroniskt via systemet. PSOP-systemet finns på adressen parastapalvelua.fi. Företag identifierar sig med hjälp av Suomi.fi-tjänsten för att kunna ansöka om att bli godkända som serviceproducenter. I service som ordnas med servicesedel förutsätts att serviceproducenten har läst regelboken och förbundit sig till dess villkor. Vilka bilagor som ska bifogas till ansökan om att godkännas som serviceproducent varierar mellan olika tjänster. ​

​Tjänster som ordnas med Pargas stads servicesedlar är:​
Serviceboende med heldygnsomsorg​

​Vid tekniska problem eller frågor gällande ansökan om att bli serviceproducent kan ni skicka ett mejl till: psop@pargas.fi​

(Kunder som har frågor om servicesedlarna ska alltid kontakta den aktör som utfärdat servicesedeln)​