Anvisningar för kunden

Anvisningar för kunden

 

Vad är en servicesedel?​

Servicesedeln är ett alternativ till stadens egna eller köpta tjänster. Kommunen fastställer servicesedelns värde och godkänner serviceproducenter vars tjänster kan betalas med servicesedeln. Klientens självriskandel är skillnaden mellan serviceproducentens pris och servicesedelns värde.​

Hur beviljas jag en servicessedel?​
Servicesedlarna är avsedda för de som behöver social- och hälsovårdstjänster. För att en person ska kunna få en sedel förutsätts att en representant för den kommunala social- och hälsovården bedömer personens servicebehov.​

Vad ska jag göra när jag har beviljats en servicesedel?​
När du har fått din servicesedel kan du välja en serviceproducent på adressen:​

​parastapalvelua.fi​

​Du behöver inte logga in i systemet för att jämföra och välja serviceproducenter. När du loggar in i systemet ser du dina uppgifter, de servicesedlar som du beviljats och de tjänster du använder. ​

​På servicesedeln finns ett nummer som ges till serviceproducenten. På så sätt uppstår ett avtal mellan klienten och serviceproducenten, som omfattas av konsumentskyddslagen. Servicesedeln är personlig, och dess nummer får inte överlåtas till utomstående.​

​Serviceproducenten fakturerar klienten för självriskandelen. Om du vill kan du köpa ytterligare tjänster av serviceproducenten, som du betalar själv.​