Innehållspublicerare

null Vattenläckaget i Näsby har reparerats
18.11.2019

18.11.2019
Dricksvattnet behöver inte kokas längre i Näsby

Distributionen av hushållsvatten har återgått till det normala i Näsby i Houtskär. Vattnet kan användas som normalt utan att det behöver kokas. Rörnätet har desinficerats och vattenproven har konstaterats vara rena.

12.11.2019 kl. 10.50
Vattendistributionen i Näsby i Houtskär fungerar nu normalt men uppmaningen att koka dricksvattnet kvarstår tills rörnätet har desinficerats och vattenproven har konstaterats vara rena.

Desinficeringen av rörnätet påbörjas på onsdagen 13.11 och fortsätter till fredagen 15.11. Under desinficeringen kan lukt- och smakolägenheter förekomma i hushållsvattnet.
Vattnet kan dock användas helt normalt. 

Vattentjänstverket beklagar de eventuella olägenheterna som desinficeringen förorsakar för användarna.

Följande information ges på måndag 18.11.2019.

10.11 kl. 11.10
Vattenläckaget i Näsby har reparerats, men de boende uppmanas ännu att koka dricksvattnet

Vattenläckaget i Näsby i Houtskär har lokaliserats till en fastighet och läckan har reparerats under lördagen. 

Vattendistributionen fungerar nu normalt, men vi uppmanar de boende att koka drickssvatten tills vattenledningsnätet har desinficerats.

Det sedvanliga servicearbetet kommer att fortsätta på måndagen 11.11 och tisdagen 12.11 och därför kan det förekomma korta, 1–2 timmars avbrott i vattendistributionen.

Vi kommer att informera om läget följande gång på tisdag eftermiddag.


8.11.2019 kl. 16.10
Störningen i vattenförsörjningen i Näsby i Houtskär fo­rtsätter 

På grund av ett nytt läckage på vattenledningen i Näsby fortsätter störningar i vattendistributionen i Houtskär.  

Vattnet kommer att delas ut enligt följande: 

Fredag 8.11 fram till kl. 21
Lördag 9.11 kl. 8 – 21
Söndag 10.11  kl. 8 – 21
Måndag 11.11 kl. 7 – 10
Vi uppmanar de boende att koka dricksvattnet.  

På måndag den 11. november efter kl. 10 kommer vi att börja reparationsarbetet. Vi informerar följande gång måndagen den 11.11 på eftermiddag.


7.11 kl. 17.30:
Vattendistributionen i Näsby fungerar igen  

I Houtskär har vattenläckaget åtgärdats och vattendistributionen fungerar normalt. Vi ber konsumenterna att begränsa sin vattenförbrukning för att vi ska kunna säkerställa vattentillförseln.

Det sedvanliga servicearbetet kommer att fortsätta i morgon på fredag kl. 9 och därför måste vattendistributionen stängas tills arbetet är slutfört. Vi informerar på fredag eftermiddag när vattendistributionen normaliseras.


7.11 kl. 15.30:
Störningen i vattenförsörjningen i Houtskär fortsätter

Störningen i vattenförsörjningen i Näsby i Houtskär fortsätter. Felet har lokaliserats och reparationerna har påbörjats. Vattendistributionen stängs under natten, dvs. mellan kl. 21-06. Följande meddelande om situationen ges senare i kväll.  


7.11 kl. 8.00:
Störningar i vattendistribution i Houtskär i Näsby

Vattendistributionen i Näsby är för tillfället avbruten p.g.a. ett läckage på vattenledningen. Vi försöker lokalisera felet under förmiddagen och informerar på nytt på eftermiddagen. 

Vattentjänstverket beklagar eventuellt besvär som detta kan orsaka.