Länkstig

Innehållspublicerare

null Vägplan för att förbättra landsväg 12029 genom att förnya Lillholmens bro / NTM-centralen
09.10.2019

Kungörelse                             

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har skickat en vägplan för att förbättra landsväg 12029 genom att förnya Lillholmens bro i Pargas till Pargas stad för behandling i enlighet med 27 § i lagen om trafiksystem och landsvägar.

Vägplanen är framlagd i 30 dagar under tiden 9.10–8.11.2019 på Pargas stads webbplats www.pargas.fi och vid informationsdisken i Pargas stadshus på adressen Strandvägen 28, 21600 Pargas, samt på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö.

Anmärkningar mot vägplanen som ska riktas till NTM-centralen i Egentliga Finland ska lämnas till bygg- och miljönämnden i Pargas stad på adressen Strandvägen 28, 21600 Pargas eller bygg-miljonamnden@pargas.fi före utgången av den tid under vilken planen är framlagd.

Ytterligare information om planen ger projektchef Matti Kiljunen, tfn 029 502 2796, vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

https://vayla.fi/mt12029-lillholmenin-silta/tiesuunnitelma