Innehållspublicerare

null Utvidgandet av naturskyddsområdet Houtskärs lundar i Pargas stad
06.09.2021

Kungörelse 3.9.2021

Med hänvisning till naturvårdslagens (1096/1996) 22 § tillkännager Forststyrelsen utvidgandet av naturskyddsområdet Houtskärs lundar i Pargas stad.

Till skyddsområdesfastigheten 445-891-1-15 Houtskarin lehtojen luonnonsuojelualue har genom styckning bifogats 1,0566 ha av det outbrutna området av fastigheten 445-654-13-3 Lillstupist.

TNro 2021-653907, registrerad 26.3.2021

Kungörelsen hålls till påseende på Forststyrelsen nätsidor under 14 dygn.

Kontaktperson: Anna Arnkil, tel. 0206394189