Länkstig

Innehållspublicerare

null Utfärda byggförbud för nordvästra delen av Ljusudda
29.06.2020

BYGGFÖRBUD

Stadsstyrelsen har den 27.4.2020 (§ 68) beslutat utfärda byggförbud enligt 53 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen för utarbetandet av detaljplan för nordvästra delen av Ljusudda för området som anges i den bifogade kartan. Byggförbudet gäller i två år.

Det här betyder att även åtgärder som förändrar landskapet, så som jordbyggnadsarbete, trädfällning eller någon annan jämförbar åtgärd på byggförbudsområdet är tillståndspliktig på det sätt som bestäms i 128 § i markanvändnings- och bygglagen (åtgärdsbegränsning).

Pargas 29.6.2020
Stadsstyrelsen

Karta över område för byggförbud för nordvästra delen av Ljusudda