Innehållspublicerare

null Delgivning av ansökan om åtgärdstillstånd
13.01.2021

Pargas stad har mottagit en ansökan om åtgärdstillstånd för att bygga en brygga på fastigheten 445-556-1-2, Kivisvägen 158, Nagu. Handlingarna kan beställas per telefon, 040 488 6080 eller e-post: byggnadstillsyn(at)pargas.fi.
Eventuella skriftliga åsikter kan lämnas in till byggnadstillsynen i Pargas stad, adress Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller till e-postadress, byggnadstillsyn(at)pargas.fi,  senast 28.01.2021.

Pargas 14.01.2021
Miljöavdelningen, byggnadstillsyn