Länkstig

Innehållspublicerare

null Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen, Korpo reningsverk
13.01.2020

MEDDELANDE OM KUNGÖRELSE

Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen

 

Sökande Pargas stad och Pargas stads vattentjänstverk

Dnr          1) ESAVI/2851/2017 och 2) ESAVI/5906/2017

 

Ärende    1) En utredning gällande utloppsplatsen för avloppsvatten vid reningsverket i Korpo, Pargas

                 2) Ändrande av tillståndsbestämmelserna i miljötillståndet för reningsverket i Korpo, Pargas

               Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

 

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 13.1.–19.2.2020 på adressen www.rfv.fi/tillstandsinformationstjanst eller ESAVI/2851/2017 och ESAVI/5906/2017 där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.