Länkstig

Innehållspublicerare

null Till påseende, utvidgning av vattentjänstverkets verksamhetsområde - Ersby
03.12.2018

K U N G Ö R E L S E

 

Förslaget till utvidgning av vattentjänstverkets verksamhetsområde att omfatta delar av Ersby finns till offentligt påseende 13.12.2018–12.1.2019 i stadshuset på tekniska stödtjänsters anslagstavla (2:a våningen) och på stadens webbplats www.pargas.fi HÄR

”Innan verksamhetsområdet godkänns ska information om saken ges i tillräcklig utsträckning och tillsynsmyndigheterna ges tillfälle att ge utlåtande samt ägarna till och innehavarna av fastigheter i området ges tillfälle att bli hörda.” (Lagen om vattentjänster 2001/119, ändrad 2014/681 § 8)

Eventuella anmärkningar gällande förslaget till verksamhetsområde skall inom framläggningstiden skriftligen tillställas stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller tekniskastodtjanster@pargas.fi.

På frågor svarar vattentjänstchef Marko Rusi, tfn 040 488 5919.

Pargas 3.12.2018
Tekniska stödtjänster