Länkstig

Innehållspublicerare

null Planförslag till påseende, detaljplanändringar i Bläsnäs och Norrby stadsdelar
16.08.2019

TILL PÅSEENDE

Följande planförslag kommer att läggas fram offentligt:

Ändring av detaljplanen för tomt 1 i kvarter 4 i Bläsnäs (14) stadsdel i Pargas
Ändring av detaljplanen för tomt 5 i kvarter 4 samt för en del av det intilliggande parkområdet i Norrby (21) stadsdel i Pargas. Planändringen kan komma att förutsätta ett markanvändningsavtal.

Förslagen finns offentligt framlagda under tiden 17.8 – 16.9.2019 på stadens webbplats, www.pargas.fi. Samma material finns även att se på planläggningsenhetens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28.

Eventuella anmärkningar om förslagen ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.
 
16.8.2019
Bygg- och miljönämnden