Innehållspublicerare

null Till påseende, Pargas stads förslag till verksamhetsområden gällande hushålls- och avloppsvatten för vattentjänstverket i kommundelen Pargas
16.07.2021

Till påseende, Pargas stads förslag till verksamhetsområden gällande hushålls- och avloppsvatten för vattentjänstverket i kommundelen Pargas

Intressenterna för kännedom

Förslagen till verksamhetsområden gällande hushålls- och avloppsvatten för vattentjänstverket i kommundelen Pargas
är till påseende under tiden 16.7.2021–16.8.2021 på stadens hemsida www.pargas.fi.

Eventuella anmärkningar mot förslagen ska tillställas stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster före anslagstidens
utgång 16.8.2021 kl. 15.00 till e-post tekniskastodtjanster@pargas.fi eller till adressen Strandvägen 28, 21600 Pargas.

På frågor med anledning av förslagen till vattentjänstverkets verksamhetsområden svarar
teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 4283 774.

Pargas 15.7.2021
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

 

Verksamhetsområde för bruks- och avloppsvatten kommundelen Pargas