Innehållspublicerare

null Till påseende, Pargas stads förslag till gatuplan för gatorna Nordanvinden, Sunnanvinden och del av Ljusuddavägen
04.01.2021

Till påseende, Pargas stads förslag till gatuplan för gatorna Nordanvinden, Sunnanvinden och del av Ljusuddavägen

Intressenterna för kännedom

Förslaget till gatuplan för gatorna Nordanvinden, Sunnanvinden och del av Ljusuddavägen är HÄR till påseende under tiden 4.1–20.1.2021.

Eventuella anmärkningar mot förslaget ska tillställas stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster före anslagstidens utgång 20.1.2021 kl. 15.00 till e-post
tekniskastodtjanster@pargas.fi eller till adressen Strandvägen 28, 21600 Pargas.

På frågor med anledning av förslaget till gatuplan svarar samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724.


Pargas 31.12.2020
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster