Länkstig

Innehållspublicerare

null Anläggande av sjökabel för datatrafik inom Finlands ekonomiska zon och tillstånd för förberedande arbeten
08.01.2020

MEDDELANDE OM KUNGÖRELSE

                 Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen/vattenlagen

 

Sökande PJSC Rostelecom

Dnr          ESAVI/41296/2019

 

Ärende    Anläggande av sjökabel för datatrafik inom Finlands ekonomiska zon och tillstånd för förberedande arbeten

                 Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

 

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 8.1–14.2.2020 på adressen www.avi.fi/lupa-tietopalvelu, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.