Länkstig

Innehållspublicerare

null Beslut från stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 16.11.2020 som justerades omedelbart
17.11.2020

Följande beslut justerades omedelbart på stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänsters sammanträde 16.11.2020:

§ 114 Godkänna vattentjänstverkets serviceprislista fr.o.m. 1.3.2021