Innehållspublicerare

null Farleden Kasnäs-Högland-Attu är stängd för sjötrafik under vintersäsongen / Traficom
12.02.2021

Traficom har utfärdat ett förbud mot att framföra farkost i följande farleder, då farlederna är isbelagda.

Skärgårdshavet

Farleden Kasnäs-Högland-Attu
Traficom utfärdar ett förbud mot att framföra farkost mellan Attu och Högsåra i farleden Kasnäs-Högland-Attu under vintersäsongen. Förbudet är i kraft från 13.2.2021 tills det meddelas att förbudet hävs. Förbudet mot att framföra farkost gäller inte korsande trafik eller förbindelsefartyg, som kan fortsätta trafikeringen i den isbelagda farleden så länge isförhållandena tillåter. Framställningen gäller inte heller sådan användning av farkoster som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller trafik som är tillåten av andra motsvarande orsaker.

Kasnäs-Högland-Attu, Trafikverkets beslut 14.12.2018, LIVI/8684/06.02.02/2018 

Sjökortsutdrag