Länkstig

Innehållspublicerare

null Stranddetaljplan till påseende, Borstö i Nagu
17.01.2020

TILL PÅSEENDE

Stranddetaljplan för en del av fastigheten Trollkobben 1:47 i Borstö i Nagu.

Förslaget finns offentligt framlagt under tiden 18.1.-16.2.2020 på stadens webbplats HÄR. Samma material finns även att se på planläggningsenhetens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28 och på anslagstavlan på områdeskontoret i Nagu, adr. Brinkasvägen 1.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.

17.1.2020
Bygg- och miljönämnden