Innehållspublicerare

null Stranddetaljplan Stora Börsskär II i Korpo till påseende
10.06.2021

TILL PÅSEENDE

Följande planförslag kommer att läggas fram offentligt:

-    Stranddetaljplan för fastigheten Stora Börsskär II 1:35 i Lempersjö i Korpo

Förslaget finns offentligt framlagt under tiden 11.6 – 12.7.2021 på stadens webbplats, HÄR.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.
 
10.6.2021
Bygg- och miljönämnden