Innehållspublicerare

null Strandbackens detaljplan i Norrbystrands stadsdel till påseende
09.09.2021

TILL PÅSEENDE

Följande planförslag kommer att läggas fram offentligt:

-    Detaljplan för område invid gatuområdet Strandbacken i Norrbystrand (32) stadsdel i Pargas

Förslaget finns offentligt framlagt under tiden 10.9 – 11.10.2021 på stadens webbplats, HÄR.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.
 
9.9.2021
Bygg- och miljönämnden