Länkstig

Innehållspublicerare

null Stadsfullmäktige 10.12.2019
04.12.2019

Stadsfullmäktige 10.12.2019

Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 10 december 2019 kl. 13:00.

Protokollet från fullmäktige med besvärsanvisning hålls efter justeringen tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt på stadens webbplats.

Pargas 4.12.2019
Tarja Rinne
stadsfullmäktiges ordförande