Länkstig

Innehållspublicerare

null Stadsfullmäktige 8.12.2020
03.12.2020

Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder elektroniskt på distans den 8 december 2020 kl. 13:00.

Föredragningslistan för mötet är publicerad på stadens hemsida: https://www.pargas.fi/dynasty/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=29780

Allmänheten har möjlighet att följa sammanträdet live via internet på Pargas stads YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCaqpTPiP0MnkzT3irOHdVkA
Videoinspelningen av mötet kan ses under tiden 8.-21.12.

Protokollet från fullmäktige med besvärsanvisning hålls efter justeringen tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt på stadens webbplats.

Pargas 3.12.2020

Tarja Rinne

stadsfullmäktiges ordförande