Innehållspublicerare

null Stadsfullmäktige 13.9.2021
07.09.2021

Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder i Pargas stadshus måndagen den 13 september 2021 kl. 17:00.

Föredragningslistan för mötet kommer att publiceras på stadens webbplats:

https://www.pargas.fi/dynasty/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=29780

Allmänheten har också möjlighet att följa sammanträdet via internet på Pargas stads YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCaqpTPiP0MnkzT3irOHdVkA

Stadsfullmäktiges justerade protokoll med besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt på stadens webbplats.

 

Pargas 7.9.2021

Sandra Bergqvist

stadsfullmäktiges ordförande