Länkstig

Innehållspublicerare

null Stadsfullmäktige 12.5.2020
07.05.2020

Stadsfullmäktige 12.5.2020

Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder elektroniskt på distans den 12 maj 2020 kl. 17:00.

Allmänheten har möjlighet att följa sammanträdet via internet på webbadressen Watch "Pargas stad - Paraisten kaupunki" on YouTube https://www.youtube.com/channel/UCaqpTPiP0MnkzT3irOHdVkA

Allmänheten kan också följa med sammanträdet från en skärm i mötesutrymmet Skansen i stadshusets 2. vån.

Protokollet från fullmäktige med besvärsanvisning hålls efter justeringen tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt på stadens webbplats.

Pargas 7.5.2020

Tarja Rinne

stadsfullmäktiges ordförande