Innehållspublicerare

null PARGAS STADS VERKSAMHET UNDER UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN
24.06.2020

Information om begränsningar och rekommendationer under coronavirusepidemin:
https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset/gallande-begransningar

Pargas stads ledning följer upp och håller sig till rekommendationer från staten, Institutet för hälsa och välfärd och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt för att förhindra spridning av coronaviruset.

PARGAS STADS VERKSAMHET UNDER UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN:
 

Undervisningen och dagvården:

Begränsningarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen har avvecklats.

Andra tjänster och verksamhetsställen:
 

Från och med den 1 juni får bl.a. följande offentliga lokaler öppna: kommunala museer, teatrar, kulturhus, bibliotek, bokbussar, fritidslokaler och fritidsanläggningar, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers samlingslokaler, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler.

Fritidsanläggningar utomhus öppnas från och med den 14 maj med iakttagande av begränsningarna av sammankomster. 
 

Stadshuset och områdeskontoren

Stadshusets Servicepunkt öppnas igen den 1 juli och områdeskontoren enligt följande (pga. semestertider): Nagu, Iniö den 1 augusti, Houtskär den 10 augusti, Korpo den 17 augusti. Man kan även kontakta servicerådgivarna per telefon, e-post och via chattjänsten på stadens webbplats. 

 • Servicepunkten, stadshuset, tfn 040 488 6026, arja.toyryla at pargas.fi
 • Nagu områdeskontor, tfn 040 488 6022, viveca.smeds-aalto at pargas.fi
 • Korpo områdeskontor tfn 040 488 6020, tarja.santavuori-sirkia at pargas.fi
 • Houtskärs områdeskontor tfn 040 488 6021, petra.ohman at pargas.fi
 • Iniö områdeskontor, tfn 044 066 7835, asa.knuts at pargas.fi
   

Lunchrestaurangen Pratglad

i den tredje våningen i stadshuset fortsätter sin verksamhet som vanligt, se närmare information: http://www.matglad.fi/lunch
 

Socialcentralen

Kunderna betjänas med förlängda telefontider. Tag kontakt med socialarbetare eller socialhandledare under deras telefontider och kom överens om telefonmottagningstid. 
Vi undviker kundbesök på byrån.

Telefontider till socialarbetare och socialhandledare:

 • Måndagar kl.13.15-14.15
 • Tisdagar kl.13.15-14.15
 • Onsdagar-fredagar kl.9.30-10.30

Socialarbetare:

 • Kristina Nordström A – J, tfn 040 488 5574
 • Karin Högnäs K – Q, tfn , 040 488 5576
 • Maria Wallin R – Ö, barnfamiljer, skärgården, tfn 040 488 5596
 • Micaela Strömborg R – Ö, flyktingfamiljer, tfn 040 488 5997
 • Harri Keränen, missbruksvård, tfn 044 358 5710

Socialhandledare:

 • Ida Merilä, tfn 040 488 6089
 • Arja Santapukki, tfn 040 488 5961
 • Sara Särkelä, tfn 040 488 5694, förmedlingskonto
   

Familjeenheten

På grund av den exceptionella situationen har vi nu förlängt våra telefontider. Måndag – fredag svarar vi i telefonen i mån av möjlighet kl. 9-15:

Socialarbetare 

 • Thomas Karlsson, tfn 040 488 6007
 • Katinka Blomqvist,  tfn 040 488 6008
 • Lona Kaisti, tfn 040 488 6005
 • Kristina Rainio, tfn 040 488 6004
 • Raakel Sjöroos, fn 040 488 6035

Socialhandledare

 • Sandra Blomqvist, tfn 050 383 4984
 • Ulrika Vaihinen, tfn 040 488 6009
 • Heidi Svahnström, tfn 040 488 5999
 • Aurora Bisopoulou, tfn 040 488 6006
 • Pia Nylund-Gabrielsson, tfn 044 358 5822

Familjearbetare

 • Sabine Mattila, 044 358 5992
 • Pia Cederholm, tfn 040 488 5578

Be om hjälp - knappen

Be om hjälp-knappen är en elektronisk servicekanal med låg tröskel för barnfamiljer. Genom att trycka på knappen kan vem som helst fråga om råd eller be om service, be om att bli kontaktad eller fråga någonting – när som helst, var som helst. Tryck på knappen - vi kontaktar dig inom en vardag!
 

Rådgivningen

Under undantagsförhållanden tar barnrådgivningen emot barn 0-12 månader. Vaccinationer ges i enlighet med vaccinationsprogrammet, boka tid hos hälsovårdaren. Rådgivning per telefon ges enligt möjlighet utöver telefontid. Gravidas besök på mödrarådgivningen utförs tills vidare som vanligt. Preventivrådgivning sköts via telefonkontakt.

Stanna hemma om du är sjuk. Till mödrarådgivningen bör du komma ensam. Besök på barnrådgivningen görs endast med en vuxen, syskon bör stanna hemma. 
Familjevägledningsgrupperna är annullerade tills vidare.

 • Kom ihåg god handhygien. Tvätta dina händer och använd handsprit då du kommer till mottagningen och när du går därifrån. 
 • Håll fysiskt avstånd till andra personer i väntrummet
   

Familjehuset Ankaret

Barnfamiljer får fortfarande vända sig till personalen i ankarhuset. Kontakta oss som vanligt under vår telefontid. Då ni skickar e-post och textmeddelanden till oss, ringer vi er därefter. Om extra stöd behövs skapar vi en lämplig stödform tillsammans med er!

Ifall ni har frågor eller ni vill diskutera, kan ni kontakta servicehandledaren för barnfamiljer, Maria Wallin, tfn 050 354 2600.

I Åbolands familjerådgivning stöder vi barnfamiljer som vanligt. Vi får sköta akuta familjesamtal på vår mottagning, men allt annat stöd sker via telefon. 

De som hjälper och stöder barnfamiljer få konsultativ hjälp från oss. Ring utan att säga barnfamiljens namn, så kan vi stöda till exempel om växelverkan har knutit sig eller det önskas en ny synvinkel i situationen mm. Tillsammans hittar vi lättare ny förståelse och nya tillvägagångssätt.
Vik. psykolog Wilma Nurminen tel. 044 358 5709 och socialarbetare Inkeri Mäkinen tel. 044 358 5819 (tfn.tid mån och ons kl. 12-13)
 

Byggnadstillsynen

På grund av den rådande undantagssituationen gäller följande instruktioner inom byggnadstillsynen tills vidare ( 18.3.2020-> ), tills något annat meddelas

 • All rådgivning sköts per telefon eller e-post.
 • Handlingar skickas per post eller via lupapiste.fi.
 • Post kan lämnas i en svart postlåda vid dörren till biblioteket i stadshuset, Strandvägen 28.
 • Post kan också lämnas i en postlåda vid huvuddörren till skärgårdskontoret i Korpo.
 • Alla möten hålls på distans.
 • Syner utomhus och på byggarbetsplatser utförs som vanligt.
 • Syner inomhus skjuts upp tills virussituationen lugnat ner sig eller utförs virtuellt på ett sätt som överenskoms från fall till fall.
 • Behandling av lov och tillstånd fortsätter som vanligt. 
 • Kundservicen per telefon på numret 040 488 6080 vardagar kl. 9–15.
 • Undantagsvis anslås besluten även på stadens webbplats 

Tag gärna kontakt vid behov: byggnadstillsyn at pargas.fi eller fornamn.efternamn@pargas.fi
tfn 040 4886080.
 

Biblioteket

Pargas bibliotek återgår till de normala öppettiderna fr.o.m. 1.6: måndag - torsdag 10 - 19 och fredag 10 - 16. 
 
Nagu bibliotek kommer inte att kunna öppna utan fortsätter med enbart hämtning av reserverat material. Hämtningen sker under juni, juli, augusti på tisdagar och onsdagar kl. 10 - 15.  
 
Korpo bibliotek öppnar inte ännu som ett meröppet bibliotek, d.v.s. med ett system som möjliggör att besökare kan använda biblioteket utanför de egentliga öppettiderna med personal. Öppettiderna för Korpo bibliotek är nya från och med 1.6 och de kommer att bli de nya betjäningstiderna när Korpo bibliotek blir meröppet. Öppettiderna är måndag, torsdag, fredag 10-15, tisdag 14-19 och onsdag stängt. 
 
Houtskärs bibliotek är inte meröppet, utan är endast öppet när personal är på plats. Öppettiderna är de samma, dvs måndag 14-19, onsdag och torsdag 10-15 och tisdag och fredag stängt. 
 
Iniö bibliotek kommer inte att kunna öppna utan fortsätter med enbart hämtning av reserverat material.  Hämtningstiden kommer man överens om genom att ringa till biblioteket.  

Om du har ett bibliotekskort och en pinkod kan du använda bibliotekets e-material. Du hittar vårt e-materialutbud på nätbibliotekets e-materialsida. Du kan läsa en bok, lyssna till en ljudbok, se en film, läsa en tidning eller lyssna till musik. 

Behöver du hjälp? Instruktioner för hur du går tillväga finns på samma sida. Du kan också ringa oss vardagar kl. 9 – 15 till telefonnummer 044 354 5284 så hjälper vi.  Läs mer om lånetider och reservationer under Aktuellt på nätbibliotekets frontsida.
 

ANNAT:

Organen i staden

Organen i staden håller sina möten på distans i den mån det är möjligt.