Innehållspublicerare

null PARGAS STADS VERKSAMHET UNDER UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN
31.03.2020

Pargas stads ledning följer upp och håller sig till rekommendationer från staten, Institutet för hälsa och välfärd och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt för att förhindra spridning av coronaviruset.

HÄR HITTAR DU INFORMATION OM STADENS VERKSAMHET UNDER UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN:
 

Undervisningen och dagvården:

 • Skolornas, läroanstalternas samt medborgarinstitutens lokaler stängs för tiden 18.3–13.4 och närundervisningen vid dessa inrättningar avbryts.  
   
 • I undervisningen övergår man till distansundervisning och distansstudier. Skolorna ansvarar för såväl utrustning som för att undervisningen fungerar.
   
 • I fortsättningen kan alla grundskoleelever i årskurs 1-3 vid behov få undervisning även som närundervisning. På grund av de undantagsförhållanden som råder på grund av coronaviruset begränsade man först närundervisningen till de elever vars vårdnadshavare arbetar inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Preciseringen av rekommendationen innebär ändå inte att man måste gå till skolan, elever i årskurs 1-3
  rekommenderas fortfarande att delta i undervisningen på distans i mån av möjlighet. (uppdaterad 20.3.2020)
   
 • Daghemmen hålls öppna så att så många som möjligt av personalen inom kritiska uppgifter kan arbeta.
   

Andra tjänster och verksamhetsställen:

I enlighet med statens riktlinjer är följande verksamhetsställen stängda för tiden 18.3–13.4:

 • Bibliotek (läs mer om lånetider och e-tjänster längre ner på sidan)
 • Ungdomsgårdar
 • Kulturinstitutioner
 • Museer
 • Idrottsanläggningar
 • Arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte och arbetscentraler 
   

Stadshuset och områdeskontoren

stängs fysiskt, men servicerådgivarna kan kontaktas per telefon, e-post och via chattjänsten på stadens webbplats. Vid behov kan man också boka ett möte per telefon:

 • Servicepunkten, stadshuset, tfn 040 488 6026, arja.toyryla at pargas.fi
 • Nagu områdeskontor, tfn 040 488 6022, viveca.smeds-aalto at pargas.fi
 • Korpo områdeskontor tfn 040 488 6020, tarja.santavuori-sirkia at pargas.fi
 • Houtskärs områdeskontor tfn 040 488 6021, petra.ohman at pargas.fi
 • Iniö områdeskontor, tfn 044 066 7835, asa.knuts at pargas.fi
   

Lunchrestaurangen Pratglad

i den tredje våningen i stadshuset fortsätter sin verksamhet som vanligt, se närmare information: http://www.matglad.fi/lunch

 

Socialcentralen

Kunderna betjänas med förlängda telefontider. Tag kontakt med socialarbetare eller socialhandledare under deras telefontider och kom överens om telefonmottagningstid. 
Vi undviker kundbesök på byrån.

Telefontider till socialarbetare och socialhandledare:

 • Måndagar kl.13.15-14.15
 • Tisdagar kl.13.15-14.15
 • Onsdagar-fredagar kl.9.30-10.30

Socialarbetare:

 • Kristina Nordström A – J, tfn 040 488 5574
 • Karin Högnäs K – Q, tfn 040 488 5597
 • Maria Wallin R – Ö, barnfamiljer, skärgården, tfn 040 488 5596
 • Micaela Strömborg R – Ö, flyktingfamiljer, tfn 040 488 5997
 • Harri Keränen, missbruksvård, tfn 044 358 5710

Socialhandledare:

 • Ida Merilä, tfn 040 488 6089
 • Arja Santapukki, tfn 040 488 5961
 • Sara Särkelä, tfn 040 488 5694, förmedlingskonto
   

Familjeenheten

På grund av den exceptionella situationen har vi nu förlängt våra telefontider. Måndag – fredag svarar vi i telefonen i mån av möjlighet kl. 9-15:

Socialarbetare 

 • Thomas Karlsson, tfn 040 488 6007
 • Katinka Blomqvist,  tfn 040 488 6008
 • Lona Kaisti, tfn 040 488 6005
 • Kristina Rainio, tfn 040 488 6004
 • Raakel Sjöroos, fn 040 488 6035

Socialhandledare

 • Sandra Blomqvist, tfn 050 383 4984
 • Ulrika Vaihinen, tfn 040 488 6009
 • Heidi Svahnström, tfn 040 488 5999
 • Aurora Bisopoulou, tfn 040 488 6006
 • Pia Nylund-Gabrielsson, tfn 044 358 5822

Familjearbetare

 • Sabine Mattila, 044 358 5922
 • Pia Cederholm, tfn 040 488 5578

Be om hjälp - knappen

Be om hjälp-knappen är en elektronisk servicekanal med låg tröskel för barnfamiljer. Genom att trycka på knappen kan vem som helst fråga om råd eller be om service, be om att bli kontaktad eller fråga någonting – när som helst, var som helst. Tryck på knappen - vi kontaktar dig inom en vardag!
 

Rådgivningen

Under undantagsförhållanden tar barnrådgivningen emot barn 0-12 månader. Vaccinationer ges i enlighet med vaccinationsprogrammet, boka tid hos hälsovårdaren. Rådgivning per telefon ges enligt möjlighet utöver telefontid. Gravidas besök på mödrarådgivningen utförs tills vidare som vanligt. Preventivrådgivning sköts via telefonkontakt.

Stanna hemma om du är sjuk. Till mödrarådgivningen bör du komma ensam. Besök på barnrådgivningen görs endast med en vuxen, syskon bör stanna hemma. 
Familjevägledningsgrupperna är annullerade tills vidare.

 • Kom ihåg god handhygien. Tvätta dina händer och använd handsprit då du kommer till mottagningen och när du går därifrån. 
 • Håll fysiskt avstånd till andra personer i väntrummet

 

Familjehuset Ankaret

Barnfamiljer får fortfarande vända sig till personalen i ankarhuset. Kontakta oss som vanligt under vår telefontid. Då ni skickar e-post och textmeddelanden till oss, ringer vi er därefter. Om extra stöd behövs skapar vi en lämplig stödform tillsammans med er!

I Åbolands familjerådgivning stöder vi barnfamiljer som vanligt. Vi får sköta akuta familjesamtal på vår mottagning, men allt annat stöd sker via telefon. 

De som hjälper och stöder barnfamiljer få konsultativ hjälp från oss. Ring utan att säga barnfamiljens namn, så kan vi stöda till exempel om växelverkan har knutit sig eller det önskas en ny synvinkel i situationen mm. Tillsammans hittar vi lättare ny förståelse och nya tillvägagångssätt.
Vik. psykolog Wilma Nurminen tel. 044 358 5709 och socialarbetare Inkeri Mäkinen tel. 044 358 5819 (tfn.tid mån och ons kl. 12-13)
 

Byggnadstillsynen

På grund av den rådande undantagssituationen gäller följande instruktioner inom byggnadstillsynen tills vidare ( 18.3.2020-> ), tills något annat meddelas

 • All rådgivning sköts per telefon eller e-post.
 • Handlingar skickas per post eller via lupapiste.fi.
 • Post kan lämnas i en svart postlåda vid dörren till biblioteket i stadshuset, Strandvägen 28.
 • Post kan också lämnas i en postlåda vid huvuddörren till skärgårdskontoret i Korpo.
 • Alla möten hålls på distans.
 • Syner utomhus och på byggarbetsplatser utförs som vanligt.
 • Syner inomhus skjuts upp tills virussituationen lugnat ner sig eller utförs virtuellt på ett sätt som överenskoms från fall till fall.
 • Behandling av lov och tillstånd fortsätter som vanligt. 
 • Kundservicen per telefon på numret 040 488 6080 vardagar kl. 9–15.
 • Undantagsvis anslås besluten även på stadens webbplats 

Tag gärna kontakt vid behov: byggnadstillsyn at pargas.fi eller fornamn.efternamn@pargas.fi
tfn 040 4886080.
 

Biblioteket

Om du har ett bibliotekskort och en pinkod kan du använda bibliotekets e-material. Du hittar vårt e-materialutbud på nätbibliotekets e-materialsida. 

Du kan läsa en bok, lyssna till en ljudbok, se en film, läsa en tidning eller lyssna till musik. 
Behöver du hjälp? Instruktioner för hur du går tillväga finns på samma sida. Du kan också ringa oss vardagar kl. 9 – 15 till telefonnummer 044 354 5284 så hjälper vi. 

Obs! Bibliotekslånen har förlängts automatiskt. Läs mer om lånetider och reservationer under Aktuellt på nätbibliotekets frontsida.
 

ANNAT:

 

Organen i staden

Organen i staden håller sina möten på distans i den mån det är möjligt eller skjuter upp dem till en senare tidpunkt.


Andra åtgärder som regeringen fastställde

 • Offentliga sammankomster begränsas till tio personer, och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser.
   

 • Besök hos boendeserviceenheter för äldre och för andra riskgrupper förbjuds.
   

 • Utomstående förbjuds att besöka vårdinrättningar, hälso- och sjukvårdsenheter och sjukhus. Undantag kan göras från fall till fall i fråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, anhöriga till personer i terminalvård samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen.
   

 • Arbetsgivarna inom den offentliga sektorn ska förordna sådana arbetstagare inom den offentliga sektorn till distansarbete som med tanke på arbetsuppgifterna har möjlighet till det.
   

 • Som en anvisning förpliktas personer över 70 år att undvika kontakter med andra personer i den mån det är möjligt (förhållanden som motsvarar karantän), med undantag av riksdagsledamöter, statsledningen och kommunala förtroendevalda.
   

 • Finländare och de i Finland permanent bosatta personer som återvänder från utlandet hänvisas till förhållanden som motsvarar två veckors karantän.
   

 • De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro.
   

Alla av regeringen fastställda åtgärder:

https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi