Innehållspublicerare

null Verksamhetsunderstöd inom social- och hälsovården i Pargas
12.02.2020

Social- och hälsovårdsnämnden kan bevilja understöd för verksamhet som bedrivs inom social- och hälsovård i Pargas. 

VERKSAMHETSUNDERSTÖD kan sökas senast fredagen den 27.02.2020 kl. 12 

  • registrerade föreningar som bedriver verksamhet inom social- och hälsovården i Pargas och som inte erhåller årligt understöd från annat budgetanslag i staden
     
  • icke registrerade sammanslutningar (fria grupper) som bedriver verksamhet inom social- och hälsovården i Pargas och som inte erhåller årligt understöd från annat budgetanslag i staden.

Verksamhetsunderstödet beviljas för verksamhet som ingår i sökandes verksamhetsplan för det aktuella året eller som hör till regelbundet återkommande verksamhet. Verksamhetsunderstöd kan beviljas även för kostnader i samband med att verksamheten inleds.

Till ansökan om verksamhetsunderstöd bifogas verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för föregående år samt verksamhetsplan och budget för det år vilket understöd sökes. Ansökan skickas till Pargas stad, socialcentralen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller elektroniskt till socialcentralen@pargas.fi. 

Ansökningsblanketter och tilläggsuppgifter fås från stadshusets infodisk i Pargas, områdeskontoren och stadens webbsida www.pargas.fi. Närmare uppgifter ges av äldreomsorgschef Camilla Bergman-Kärpijoki, och socialservicechef Heidi Ulriksson, tfn 02 458 5700.