Länkstig

Innehållspublicerare

null Riksdagsvalet 2019
19.03.2019

Riksdagsvalet förrättas söndagen den 14 april 2019. Förhandsröstningen ordnas 3-9 april 2019.

Röstberättigad vid riksdagsval är varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen fyller 18 år.

Varje röstberättigad får rösta antingen på förhand eller på valdagen. På förhand kan den röstberättigade rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena, men på valdagen endast på det röstningsställe som anges på det meddelandekort som har sänts till den röstberättigade före valet.

RÖSTNING PÅ VALDAGEN

Pargas stad är indelad i fem röstningsområden, där röstningsställena är öppna kl. 9.00-20.00 på valdagen 14.4.2019:

 Rostningsstallen valen 2019.pdf (342,25 kilobyte)

 

FÖRHANDSRÖSTNINGSPERIODEN är 3-9.4.2019 i Finland och 3-6.4.2019 i utlandet.
Allmänna förhandsröstningsställen och deras öppettider:

 Forhandsrostningsstallen riksdagsvalet 2019.pdf (365,78 kilobyte)


HEMMARÖSTNING

En röstberättigad, vars rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad att han/hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun i Finland som i rösträttsregistret har antecknats som hans eller hennes hemkommun. Anmälan om hemmaröstning skall göras till centralvalnämnden senast tisdagen den 2 april före kl. 16.00. Anmälan görs skriftligen på anmälningsblankett under adressen Pargas stad, Centralvalnämnden sekreterare Petra Öhman, Houtskärs områdeskontor, Näsbyvägen 214, 21760 Houtskär, eller per telefon 040 488 6021. Anmälningsblankett fås från stadshusets infodisk eller områdeskontoren. Blanketten och information om hemmaröstning finns också på adressen:  http://vaalit.fi/sv/att-rosta-hemma.

En närståendevårdare (enligt lagen om stöd för närståendevård) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Närståendevårdaren ska anmäla sig till kommunens centralvalnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning.

 

Den röstande är skyldig att styrka sin identitet för att få rösta

Väljaren måste styrka sin identitet. Därför måste väljaren absolut ha med sig ett identitetsbevis med foto, till exempel ett chipförsett identitetskort, körkort eller pass. Identitetsbevis behöver inte uppvisas, om valmyndigheten känner den röstande eller om den röstandes identitet otvivelaktigt framgår av någon annan handling. Polisinrättningarna utfärdar avgiftsfritt temporärt identitetskort för att möjliggöra röstande i valet, om personen inte har någon annan godtagbar identitetshandling.

Allmän information om val och röstning hittar du på https://vaalit.fi

Centralvalnämnden