Innehållspublicerare

null Stranddetaljplan i Lillmälö i Pargas till påseende
26.06.2020

TILL PÅSEENDE

Förslag till stranddetaljplan för Rödhällssund och Torsbölebergen i Lillmälö i Pargas finns offentligt framlagt under tiden 29.6 – 28.7.2020 på stadens webbplats, HÄR.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.
 
26.6.2020
Bygg- och miljönämnden