Länkstig

Innehållspublicerare

null Stranddetaljplan till påseende, Byskär i Nagu
10.09.2020

TILL PÅSEENDE

Förslag till stranddetaljplan för Östra Byskär 1:5 och Måsviken 1:1 i Byskär i Nagu finns offentligt framlagt under tiden 11.9 – 11.10.2020 på stadens webbplats, HÄR.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.
 
10.9.2020
Bygg- och miljönämnden