Innehållspublicerare

null Delgivning av ansökan om bygglov
16.06.2021

Pargas stad har mottagit en ansökan om bygglov för egnahemshus på fastigheten 445-437-1-2, Kojkullastigen 23, 21600 Pargas.
Handlingarna kan beställas per telefon, 040 488 6080 eller e-post: byggnadstillsyn(at)pargas.fi. Eventuella skriftliga åsikter kan lämnas in till byggnadstillsynen i Pargas stad, adress Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller till e-postadress, byggnadstillsyn(at)pargas.fi,  senast 30.06.2021.

Pargas 16.06.2021
Miljöavdelningen, byggnadstillsyn