Innehållspublicerare

null Delgivning av ansökan om bygglov
03.06.2021

Pargas stad har mottagit en ansökan om bygglov för byggande av fritidsbostad på fastigheten 445-628-1-45, Lyckholmsvägen 77, Korpo. Handlingarna kan beställas per telefon, 040 488 6080 eller e-post: byggnadstillsyn(at)pargas.fi.
Eventuella skriftliga åsikter kan lämnas in till byggnadstillsynen i Pargas stad, adress Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller till e-postadress, byggnadstillsyn(at)pargas.fi,  senast 17.06.2021.

Pargas 03.06.2021
Miljöavdelningen, byggnadstillsynen