Innehållspublicerare

null Delgivning av ansökan om bygglov
13.04.2021

Pargas stad har mottagit en ansökan om bygglov för utvidgning av fritidsbostaden på fastigheten 445-465-9-0, Lessor, Pargas. Handlingarna kan beställas per telefon, 040 488 6080 eller e-post: byggnadstillsyn(at)pargas.fi.
Eventuella skriftliga åsikter kan lämnas in till byggnadstillsynen i Pargas stad, adress Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller till e-postadress, byggnadstillsyn(at)pargas.fi,  senast 27.04.2021.

Pargas 13.04.2021
Miljöavdelningen, byggnadstillsyn