Länkstig

Innehållspublicerare

null Meddelande om att planläggning inletts
25.04.2019

Uppgörandet av en stranddetaljplan för fastigheten Trollkobben 1:47 i Borstö i Nagu har inletts på markägarens initiativ.

För planläggningsprojektet har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Man kan ta del av materialet på stadens webbplats HÄR. Samma material finns även att se på planläggningsenhetens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28, samt på Nagu områdeskontors officiella anslagstavla.

25.4.2019

Planläggningsenheten