Länkstig

Innehållspublicerare

null Meddelande om att planläggning inletts
08.11.2019

Meddelande om att planläggning inletts

Ändring av detaljplanen för en del av gatuområdet Skräbbölevägen, kvarter 41 samt för delar av ett vattenområde i Skräbböle stadsdel samt uppgörande av detaljplan för en del av vägbanken har påbörjats. Planprojektet är en del i processen att förnya broförbindelsen till Lillholmen.

För planläggningsprojektet har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Man kan ta del av materialet på stadens webbplats HÄR. Samma material finns även att se på planläggningsenhetens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28.

31.10.2019

Planläggningsenheten