Innehållspublicerare

null Generalplan för Pargas centrum till påseende
26.06.2020

TILL PÅSEENDE

Beredningsmaterial och utkast till generalplan för Pargas centrum finns framlagt under tiden 29.6 – 14.8.2020 på stadens webbplats, HÄR.

Eventuella åsikter om utkastet kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.
 
26.6.2020
Bygg- och miljönämnden