Länkstig

Innehållspublicerare

null Offentliggörande av beslut gällande kommunalbesvär, Åbo förvaltningsdomstol 16.6.2020
18.06.2020

OFFENTLIGGÖRANDE AV BESLUT

Meddelandet om Åbo förvaltningsdomstols beslut anslås på Pargas stads officiella anslagstavla i enlighet med 97 § i kommunallagen.

Åbo förvaltningsdomstols beslut av den 16 juni 2020 nr 20/0131/1 gällande besvär över bygg- och miljönämndens i Pargas beslut av den 1 april 2020 om försäljning av Houtskärs bibliotek.

Ärende                                Kommunalbesvär

Ändringssökande               Christer Friis, Pargas                                           

Beslutet är framlagt på stadens webbplats www.pargas.fi och vid informationsdisken i Pargas stadshus på adressen Strandvägen 28, 21600 Pargas, samt på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö under tiden 18 juni–20 juli 2020.

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Pargas, den 18 juni 2020

Stadsstyrelsen