Länkstig

Innehållspublicerare

null Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende
12.05.2018

Uppgörandet av en detaljplanändring för norra delen av Kyrksundsstrandens bostadsområde har inletts. Ändringen omfattar tomterna 1-3 samt tomt 5 i kvarter 3 i Kyrksundsstranden (34) stadsdel i Pargas.

För planläggningsprojektet har uppgjorts program för deltagande och bedömning samt ett planutkast. Detaljplanändringens beredningsmaterial kommer också att finnas framlagt som utkast. Man kan ta del av materialet på stadens webbplats, Tjänster > Planer och fastigheter > Aktuellt inom planläggning > Aktuella planer, Pargas. Samma material finns även att se på miljöavdelningens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28. Detaljplanändringen kan komma att förutsätta ett markanvändningsavtal.

Eventuella åsikter om planläggningsprojektet kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi.

12.5.2018
Planläggningsenheten